Work for you
– Ditt val, vårt uppdrag!

Söker du jobb, söker ditt företag ny personal eller vill du utbilda dig för att komma vidare på arbetsmarknaden? Då har du kommit rätt. Vi tror på en mänskligare arbetsmarknad där alla behövs. Välkommen till Work for you!

Omställning

Omställning för ert företag

Vi stödjer er vid uppsägning, varsel eller arbetsbrist.

Vad är omställning?

När ett företag förändras står de anställda inför omställningar. Förändringen kan ge inspiration till att förändra sin yrkeskaraktär, men för många är en hotande uppsägning skrämmande. Hos Work for you hjälper vi personer att orientera sig mot framtiden, finna nytt jobb, studera vidare eller kanske förverkliga drömmen om att starta eget.

När du anlitar oss vid uppsägning och varsel av personal, skräddarsyr våra jobbkonsulter programmet tillsammans med respektive deltagare.

Våra omställnings­tjänster

Rehabiliteringsomställning – nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning

 

Insatser och program för personer som varit borta från ett aktivt yrkesliv är en av grunderna i vår verksamhet. Vi ger stöd till företag som vill göra insatser för anställda med sjukskrivning och/eller nedsatt arbetsförmåga. Det kan handla om motivation, friskvård eller stöd i livsstilsfrågor. Gemensamt för alla insatser är att de syftar till att personen ska komma närmare arbetsmarknaden, framför allt till jobb när det är möjligt.

För dig som arbetsgivare kan vi hjälpa dig stötta en sjukskriven medarbetare på väg tillbaka till jobbet eller vägleda en anställd som behöver hitta nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har lång erfarenhet av att stötta sjukskrivna medarbetare att hitta nya arbetsuppgifter anpassade efter personernas aktuella arbetsförmågor. Ibland rör det sig om en omplacering inom företaget och andra gånger om en rehabiliteringsomställning till nytt företag.

Sedan 2008 arbetar vi på uppdrag av Arbetsförmedlingen med arbetslivsinriktad rehabilitering i olika avtal. Vi har utvecklat metoder som fungerar för att till exempel långtidssjukskrivna ska komma tillbaka till arbete efter sin förmåga och sina önskemål.

Rehabilitering till arbete

Kommer vi in tidigt i processen är möjligheten att lyckas väl med rehabiliteringsomställningen som störst. Våra erfarna rehabiliteringskonsulter och specialister inspirerar deltagarna att hitta nya vägval, att träna upp förmågan att arbeta och stödjer dem i rehabiliteringen mot arbete. Vi kan arbeta med motiverande, orienterande och vägledande insatser på alla våra drygt 40 kontor i Sverige.

Frisk på ett nytt jobb

När möjligheterna till annat arbete på den befintliga arbetsplatsen är uttömda, kan vi hjälpa den anställda att hitta ett annat arbete genom ett individanpassat rehabiliterings- och omställningsprogram. En rehabiliteringskonsult stöttar individen till exempel genom arbetsträning, kompetensinventering, kunskap om arbetsmarknaden och samtalsstöd. Vi använder vårt lokala kontaktnät av arbetsgivare för att hitta uppslag till nytt arbete för individen.

Bidrag till rehabilitering via AGS-fonden

Arbetsgivare kan få hjälp med halva kostnaden för en rehabiliteringsinsats genom AGS-fonden. Det är Svenskt Näringsliv och LO som i en gemensam fond avsatt medel för individuella rehabiliteringsinsatser.

Läs mera om villkor och ansökan på AFA Försäkring:s hemsida.

Vill du veta mer om rehabiliteringsomställning? Maila oss idag.

Omställning – stöd vid uppsägning, varsel eller arbetsbrist

 

Vi har lång erfarenhet av omställning och rehabiliteringsomställning och vi är ett auktoriserat omställningsföretag.

När ett företag förändras kan det uppstå behov av uppsägning och varsel av personal på grund av arbetsbrist. När personalen står inför den här typen av förändringar, hjälper vi till med ett anpassat omställningsprogram. Förändringen kan ge inspiration till en ny yrkeskarriär, men för många är en hotande uppsägning eller varsel skrämmande. Vårt omställningsstöd syftar till att göra förändringsprocessen så positiv som möjligt.

Vi hjälper anställda att orientera mot framtiden, finna och söka jobb, studera vidare eller kanske förverkliga drömmen om att starta eget företag. Våra jobbkonsulter har goda kontakter och kännedom om efterfrågad kompetens i det lokala näringslivet. Med kontor på cirka 40 orter har vi de lokala nätverk som behövs för att lyckas med omställningen.

Vår metodik för omställning

När du anlitar oss vid uppsägning och varsel av personal, anpassar våra jobbkonsulter programmet tillsammans med respektive deltagare. Vi utgår från följande huvudpunkter:

  • Individuell karriärcoachning
  • Inventering av kompetens och handlingsplan
  • Verktyg för att söka jobb
  • Aktivt jobbsökande
  • Matchning mot jobb
  • Nätverk till arbete
  • Att nå de dolda jobben (oannonserade jobb)

TRR

Vi kan också ge omställningsstöd till företag som är anslutna till omställningsavtalet inom TRR.

Läs mera om villkor och ansökan på AFA Försäkring:s hemsida.

Står du inför en uppsägning? Maila oss idag.

Jobba hos oss Här finns vi Kontakta oss

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.