Vägen till nytt jobb kan vara krokig. Tillsammans gör vi den lite rakare.

Vi har varit partner med Arbetsförmedlingen sedan 2008

Vårt gemensamma uppdrag är att få så många som möjligt i arbete. Som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen har vi avtal inom en rad olika tjänsteområden och vi jobbar alltid i nära samarbete med dig som arbetsförmedlare. Det viktigaste för oss är att våra tjänster alltid levereras med högsta möjliga kvalitet och vi jobbar ständigt med uppföljning och förbättring av våra rutiner.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete

Våra tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen