Vårt mål är att alla insatser vi gör ska leda till arbete

Work for you startade med ambitionen att ta tillvara arbetssökandes resurser

Vår mission är att matcha rätt person till rätt jobb. Grundsynen vi byggt hela verksamheten på är att alla människor har outnyttjade resurser. Om en person varit arbetslös under en längre tid går vårt arbete ut på att stärka individens förmåga att påverka sin egen livssituation.

Företaget startades 2005 och blev 2008 en av de första fristående jobbförmedlingarna i landet.

Vi arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen som en så kallad kompletterande aktör. I dag är vi verksamma inom jobbförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, utbildning och omställning och finns på drygt 40 orter i landet, med cirka 350 medarbetare.

Sedan januari 2014 ingår även utbildningsföretaget Information och kompetens AB (Infokomp) i koncernen, med cirka 80 medarbetare och verksamhet på flera orter i Sverige.

 

Vår historia

Företaget grundades av Wille Sannegård  och Lars Proos, båda med många års erfarenhet av att arbeta med människor som av olika skäl har svårt att hitta fotfäste på arbetsmarknaden.

Wille var på 1960-talet bland annat med och byggde upp RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare) och fanns med i den grupp som startade Pockettidningen R. Han har också arbetat som VD för olika dotterbolag till Samhall i 17 år. Vid årsskiftet 2016/2017 lämnade Lasse företaget. Från och med 2017 äger Wille företaget och fortsätter i rollen som styrelseordförande.

Målet redan från början: att skapa ett företag som alltid har ett arbete som mål för sina deltagare.


Utgångspunkten var ett företag på tre ben:

 

  • Rehabilitering
  • Utbildning
  • Arbete

Ambitionen är att alla insatser som görs i de olika programmen ska leda till arbete.