Vår företagskultur bygger på engagemang och viljan att hjälpa människor

Bemötande, Empowerment, Affärsmässighet och Professionalitet

Dessa är de begrepp som är grundläggande för oss som arbetar i
Work for you.

Vi som jobbar här...

…vet att framgång bygger på ett fokuserat och resultatinriktat arbete och vi är beredda att jobba hårt för att nå egna och uppdragsgivares mål. Vi strävar också efter en väl avvägd sammansättning av ålder, etnicitet och kön, för att bättre kunna möta våra kunders mångfald.

Genom att stärka upp marknaden med arbetskraft där det behövs gynnar vi välfärden i landet samtidigt som vi motverkar arbetslöshet och utanförskap, vilket är av stor samhällsnytta.

Företaget startades 2005 och blev 2008 en av de första fristående jobbförmedlingarna i landet.

Idag arbetar vi bland annat på uppdrag av Arbetsförmedlingen som en så kallad kompletterande aktör, och inom tjänsteområdena jobbförmedling, bemanning, rekrytering, utbildning, rehabilitering, integration, tolkning och omställning.

Sedan januari 2014 ingår även utbildningsföretaget Information och kompetens AB (Infokomp) i koncernen.

Vår historia

Företaget grundades av Wille Sannegård  och Lars Proos, båda med många års erfarenhet av att arbeta med människor som av olika skäl har svårt att hitta fotfäste på arbetsmarknaden.

Wille var på 1960-talet bland annat med och byggde upp RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare) och fanns med i den grupp som startade Pockettidningen R. Han har också arbetat som VD för olika dotterbolag till Samhall i 17 år. Vid årsskiftet 2016/17 lämnade Lasse företaget. Från och med 2017 äger Wille företaget och fortsätter i rollen som styrelseordförande.


Utgångspunkten var ett företag på tre ben:

  • Rehabilitering
  • Utbildning
  • Arbete

Ambitionen från start, som är lika aktuell än idag, är att alla insatser som görs i våra tjänster ska leda till arbete.