Personuppgiftspolicy för webbplats

Vi vill medverka till att skydda din integritet genom att vara tydliga med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi eftersträvar alltid att behandla så få uppgifter som möjligt under så kort tid som möjligt, på ett så säkert sätt som möjligt. I denna policy kan du läsa om vilken data vi samlar in, varför vi gör det, hur länge vi lagrar datan, om vi sprider den vidare, samt hur vi skyddar personuppgifterna.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter?

Alla uppgifter som kan identifiera en fysisk person klassas som personuppgift, t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, IP-nummer, bilder.

Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning.

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är: Work for you i Sverige AB 

Om du har några frågor, kontakta oss på [email protected].

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy.

Följande personuppgifter kan komma att samlas in när du använder våra webbplatser

Övrigt

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Spridning

Vi säljer, sprider, eller på annat sätt överför inte personuppgifter till tredje part utöver våra nämnda underleverantörer.

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till USA. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att mottagaren av personuppgifterna följer Privacy Shield, ett ramverk upprättat mellan USA:s handelskammare och EU-kommissionen, med syfte att uppfylla kraven för integritetsskydd.

Dina rättigheter

Som kund hos oss har du flera rättigheter som du bör känna till.

– Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.

– Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

– Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

– Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

– Du har rätt att återkalla samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Samtycke

Samtycke till behandling av personuppgifter när du använder denna webbplats enligt punkten Insamling sker genom att du aktivt klickar ”Jag samtycker” i den ruta som kommer upp vid ditt första besök på webbplatsen. Om någon sådan ruta inte visas för dig har du troligen redan lämnat ditt samtycke vid ett tidigare besök. Vi använder cookies för att lagra ditt samtycke, se punkten Cookies för mer information. Om du inte lämnar ditt samtycke genom att klicka på knappen ”Jag samtycker” så kommer den rutan ligga kvar längst upp i webbläsaren. Vill du återkalla ditt samtycke för denna webbplats så kan du rensa cookies för webbplatsen under inställningar i din webbläsare.