Välkommen till Work for you!

Work for you vill medverka till att förnya och utveckla metoderna inom de områden där vi är verksamma. Jobbförmedling och rehabilitering är våra största områden, men vi jobbar även med omställning, rehabiliteringsomställning, rekrytering, bemanning och utbildning.


Jobbförmedling 

Vi arbetar som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen inom ett 10-tal olika tjänsteområden. Jobbförmedling är ett samlingsnamn för dessa tjänster som går ut på att stötta olika målgrupper in på arbetsmarknaden. Vi är stolta över att kunna visa att våra insatser leder till jobb.

Varje tjänst har utformats och anpassats till att hjälpa en specifik målgrupp in på arbetsmarknaden. Exempel på större tjänsteområden är Stöd och matchning för arbetssökande och Sysselsättningsplats inom RESA (för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning).

Rehabilitering och rehabiliteringsomställning

Insatser för personer som varit borta från aktivt yrkesliv en längre tid är en av grunderna i Work for you. Vårt fokus är rehabilitering till arbete. Insatserna kan handla om motivation, friskvård eller stöd i livsstilsfrågor.  Alla insatser syftar till att personen ska komma närmare arbetsmarknaden. Vi ger stöd till företag som vill göra insatser för anställda med sjukskrivning och/eller nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer om rehabiliteringsomställning

Omställning

Vi arbetar med helhetslösningar när företag och människor genomgår förändringar exempelvis, omorganisation, kompetensväxling, omplacering, uppsägning, rehabiliteringsåtgärder. Vi är ett auktoriserat omställningsföretag.

Vi har goda kontakter och kännedom om efterfrågad kompetens i det lokala näringslivet. Vi hjälper deltagarna i våra omställningsprogram, att få kontakt med lokala arbetsgivare.

Läs mer om omställning

Rekrytering och bemanning

Vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag sedan 2007 och är verksamma inom hela Sverige med huvudkontor i Stockholm. Vi står för hög affärsmässighet, professionalism och mänskligt bemötande.

Läs mer om rekrytering och bemanning