Work For You Stories

Robin Karlsson

En envis men modig målare

Robin Karlsson, en av Work for you:s deltagare som genomgått det som många synskadade flyr ifrån – acceptansen. Att inte ta till sig vare sig hjälp eller hjälpmedel. Att inte vilja se sig själv som synskadad.

Robin

Robin Karlsson var tidigare en yrkesvan målare, dels som anställd och även som egen företagare. Han var nöjd med intäkterna som måleriet gav och fick uppskattning av kunderna för sitt arbete. Ja, han till och med blev smått bejublad ibland av vissa nöjda, kommer han ihåg.

Så pang. En fruktansvärd olycka med efterföljande hjärnoperation som räddade hans liv men inte hans syn. Två år i mörker. Depression. Robin Karlsson kom efter en tid av rehabilitering till Work for you:s arbetsmarknadsutbildning för synskadade.

Han levde. Med endast synrester kvar att se med. höll Robin Karlsson ett stadigt mentalt grepp om sin yrkesidentitet. Han skulle fortsätta att måla. Kosta vad det kosta vill, var hans motto. Konstigt? Nej.

När Robin tittar tillbaka på processen att komma i kontakt med syn synnedsättning, menar han:

Jag hade svårt att acceptera att jag inte skulle kunna bli självförsörjande på mitt dåvarande yrke. För mig var mitt yrke en stark identitet. Jag hade levt bra på mitt målande även som egen företagare. Varför skulle jag sluta med det?

Den som sa emot honom och försökte att få honom in på andra yrkestankar fick möta en annan del av Robin. En arg Robin Karlsson som hade bestämt sig för att yrkesidentiteten som målare skulle ingen ta ifrån honom.

Vilken yrkesstatus som synnedsatt anställd målare på företag där intäkterna är lika viktiga för en eventuell arbetsgivare som hans tidigare mått hade varit, skulle han då få, undrade coachen.

Det var en återkommande fråga i de individuella samtalen.

Gnistor föll över coachen. Ibland med ilska men också med en stor nyfikenhet.

Robin
Måleriet är det enda jag kan, hävdade Robin.

Coachen och Robin började titta på bristyrken. Vårdbiträde, undersköterska. Nyfikenheten blev till handling. Ansökningar till Komvux och utbildningar av olika hjälpmedel som skulle underlätta undervisningen blev fortsättning på de gnistor som stod runt Robin. Han blev antagen i sin hemkommun till en undersköterskeutbildningen. Sökte CSN lån som skulle göra det möjligt ekonomiskt under de 65 veckorna som utbildning fortlöpte.

Nu är han i gång. Samma fart som målaren Robin Karlsson. Han har gjort sin första praktik på ett äldreboende. Det går bra. Hans acceptans om synskadan som han försökte fly ifrån har landat. Han har landat. Det är en annan del av Robin Karlsson. En deltagare med järnvilja. Han har äntligen lagt ifrån sig sin målarpensel. Han fullföljde tanken och framförallt viljan med att nå fram till acceptansen.