Vi är Work for you

En grupp människor håller varandras händer

Våra värderingar

Bemötande, Empowerment, Affärsmässighet och Professionalitet

Vår företagskultur bygger på engagemang och viljan att hjälpa människor och dessa begrepp är de som är grundläggande för oss som arbetar inom Work for you.

Detta är Work for you

Work for you hjälper och stöttar individer att nå sina mål på arbetsmarknaden. Vi stöttar och guidar mot arbete och studier. Vårt arbete sker i nära samarbete med arbetsgivare och arbetsförmedlingen. Work for you finns på närmare 50 orter från Ystad i söder till Sundsvall i norr.

Vi är övertygade om att alla människor har outnyttjade resurser. Om en person varit arbetslös under en längre tid går vårt arbete ut på att stärka individens förmåga att påverka sin egen livssituation.

Genom nära samarbete med arbetsgivare skapar vi värde inte bara för våra deltagare utan för hela samhället. Genom samarbetet med arbetsgivare skapa vi värde för företag i hela kompetensförsörjningsprocessen. Vi har jobbat brett inom kompetensförsörjning sedan 2008.

Kärnan i vår verksamhet är människan och möten mellan människor. Det är möten vi ser individen och skapar förtroende samt förståelse för alla individers olika förutsättningar. Bra resultat för alla parter bygger på att förstå varandra.

Vi finns till för både företag och privatpersoner och vi finns för att stärka arbetsmarknaden i Sverige.

Tveka inte att kontakta ditt närmaste Work for you kontor eller titta om vi har någon ledig tjänst som kan passa dig.