Work for you
– Ditt val, vårt uppdrag!

Söker du jobb, söker ditt företag ny personal eller vill du utbilda dig för att komma vidare på arbetsmarknaden? Då har du kommit rätt. Vi tror på en mänskligare arbetsmarknad där alla behövs. Välkommen till Work for you!

För arbets­givare

Prata med oss när ditt företag söker personal eller står inför en förändring

Vi har matchat rätt person till rätt jobb sedan 2015 och har erfarenhet av alla frågor inom kompetensförsörjning.

Kontakta oss så tittar vi på ett upplägg som kan lösa just era behov.

Vi har tjänster som underlättar för alla parter

Rekrytering och kompetensförsörjning är bland de största av utmaningar en arbetsgivare står inför. Det gäller att kunna anpassa bemanningen efter verksamhetens upp- och nedgångar, vilket kan innebära både rekryteringar och nedskärningar. Många har även svårt att hitta specifika nyckelkompetenser som är svårrekryterade. Vi har även tolkar och översättningsexperter som kan tolka på i de flesta språk och upplägg.

Vi är experter på den nationella så som de lokala arbetsmarknaderna och har mångårig erfarenhet av alla sorters rekryterings- och omställningslösningar. Vi hjälper er med era utmaningar oavsett storlek.

Hör andra arbetsgivare berätta om samarbetet med oss

Rekrytering, bemanning eller omställning via en privat jobbförmedling, hur funkar det egentligen? I filmen nedan träffar du en handfull arbetsgivare som förbättrat sina processer genom att välja Work for you.

Vanliga frågor

Vad krävs för att vi ska kunna ta emot elever/deltagare på APL?

 

Mer information: http://aplhandledare.skolverket.se/.

För dig som ska ta emot elever/deltagare för arbetsplatsförlagt lärande (APL) och för dig som arbetar på en arbetsplats som arbetar med APL så bör du först ha genomgått en handledareutbildning.

Handledarutbildningen består av fyra moduler och en fördjupning om att handleda lärlingar.

I samarbete med Work for you kan vi hjälpa ditt företag att genomföra handledarutbildningen som leder till ett intyg och ger dig möjlighet att ta emot deltagare på APL för att hitta framtida arbetskraft, göra en insats för samhället och hjälpa individer att hitta rätt på arbetsmarknaden.

 • Utbildningen är gratis och öppen för alla
 • Du gör den helt i din egen takt
 • Utbildningen bidrar också till annan kompetenshöjning, till exempel vid introduktion av nyanställda på arbetsplatsen
 • Även du som handleder lärande på arbetsplats i andra utbildningsformer kan ha glädje av utbildningen

Kontakta oss på din ort och fråga om handledarutbildningen. Här hittar du kontaktuppgifter: https://www.workforyou.se/kontakta-oss/.

Vilket stöd kan jag få när jag anställer?

 

Information om olika anställningssubventioner hittar du på Arbetsförmedlingens hemsida: http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare.html.

Vilka typer av anställningar finns att tillgå?

 

Om du är ansluten till ett kollektivavtal så reglerar detta i många fall vilken typ av anställningar som är möjliga. Du kan läsa mer om olika anställningsformer här.

Hur introducerar jag bäst en ny medarbetare?

 

För att båda parter ska uppleva introduktionen som positiv och meningsfull är det bra att ta följande fyra punkter i beaktande:

1. Förberedelse

 • Informera alla på företaget att en ny medarbetare anställts, tala om namn och vilken befattning det handlar om.
 • Se till att en arbetsplats är iordningställd, inklusive telefon och e-post. En blomma eller välkomstpresent signalerar omtanke.
 • Planera ett introduktionsprogram. Boka arbetsmöten eller lunch med de chefer och medarbetare som ska informera den nyanställda om verksamheten – enskilt eller några i taget.
 • Utse gärna en fadder eller mentor.

2. Första dagen

 • Närmaste chef och eventuell fadder (det kan vara samma person) hälsar den nyanställda välkommen, presenterar de närmaste arbetskamraterna och berättar om företaget och dess historia samt om företagets kärnvärden och vision.
 • Närmaste chef eller fadder äter lunch med den nyanställda.
 • Närmaste chef samtalar med den nyanställda om dennes arbetsuppgifter.

3. Inskolning

 • Introduktionsprogrammet genomförs enligt plan, där den nye medarbetaren träffar sina kollegor.
 • Faddern eller mentorn bokar in regelbundna möten med den nyanställda. Kanske varje vecka i början och därefter glesare, allt efter behov.

4. Uppföljning

 • Uppföljning av hur den nya medarbetaren kommit in i sina arbetsuppgifter och anpassat sig i gruppen bör ske efter några veckor. Det kan ske vid ett möte med närmaste chef och omfatta ömsesidig feedback.
 • Ett planerings- eller utvecklingssamtal bör närmaste chef hålla med den nya medarbetaren efter tre till fyra månader. Det ska vara ett strukturerat och väl förberett samtal där chef och medarbetare går igenom hur arbetet går och eventuella förändringar, samt utvecklingsplan för tiden framåt.

Vad gör jag om det inte fungerar med en nyanställd?

 

Börja med att prata med den anställda. Försök att förstå hur han eller hon ser på situationen och se om ni kan hitta en lösning på problemet. Om ni inte lyckas nå varandra och komma överens, ta hjälp av personalavdelningen eller annan tredje part.

Har du rekryterat via Work for you är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut situationen och hitta en väg framåt.

Jobba hos oss Här finns vi Kontakta oss

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.