Cookiepolicy

Glada människor

Webbplatsen, www.workforyou.se, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas.

1. Definition

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplats användares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplatsbesökare.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned.

2. Användning av cookies

Vi använder både tidsbegränsade cookies och sessionscookies.

2.1 Tidsbegränsade cookies

Följande information sparas i form av tidsbegränsade cookies:

ip-adress

Användningen av tidsbegränsade cookies sker till följande syften:

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Att genom cookies spara användarens inloggningsuppgifter gör det lättare för dem att logga in i framtiden.

2.2 Sessionscookies

Följande information sparas i form av sessionscookies:

Språk

Användning av sessionscookies sker till följande syften:

Vi använder sessionscookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att spara valt språk behöver det inte väljas på nytt flera gånger.

2.3 Tredjeparts-cookies

Vi använder tredjepart-cookies enligt följande:

Tredjeparts-cookies från Facebook och Google analytics finns placerade på webbplatsen. Dessa lagrar information med syfte att optimera annonsering samt användarupplevelsen på webbplatsen.

3. Samtycke

3.1 Inhämta samtycke

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Samtycke inhämtas direkt på webbplatsen via en informationsruta om cookies. Användaren accepterar cookies genom att klicka på “Acceptera”.

3.2 Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket till användning av cookies är giltigt i fyra veckor.

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.

3.3 Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Samtycket återkallas genom att ta bort lagrade cookies i webbläsaren.

3.4 Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post info@workforyou.se