Rusta och Matcha

Två unga glada kvinnor hälsar på varann

Rusta och matcha är en tjänst som lanserades i mars 2020. Syftet med rusta och matcha är att fler arbetssökande som är inskriva på arbetsförmedlingen ska kunna få ökat individuellt stöd på sin väg mot arbete eller utbildning.

Vi är en erfaren rusta och matcha leverantör

I tjänsten Kundval Rusta och Matcha kommer du att få individuellt stöd för att hitta rätt väg framåt utifrån den kunskap och erfarenhet du har med dig. När du kommer till oss får du en egen jobbcoach. Tillsammans genomför ni en kartläggning av ditt nuläge och upprättar sedan en plan för att komma vidare mot nästa steg på din väg mot målet – arbete eller utbildning.

Vi har genom mångårig erfarenhet sett att man ibland inte själv ser alla möjligheter och talanger som man har som skulle kunna vara användbara på arbetsmarknaden. Vi tror att alla människor har en potential och vill tillsammans med dig hitta dina starka sidor. Med stöd och inspiration från våra engagerade jobbcoacher hjälper vi dig att bli mer efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi hjälper dig med

  • Stöd i din datautveckling och i ditt digitala jobbsökande för att förbättra dina jobbsökarfärdigheter.
  • Kontakter med arbetsgivare samt studiebesök hos arbetsgivare.
  • Information om arbetsmarknad/arbetsliv/studier för att få kunskap om bristyrken och aktuella studier i närområdet.
  • Vägledning till dolda jobb som inte finns utannonserade.
  • Individuell träning i intervjuteknik.
  • Studie och yrkesvägledning.
  • Stöd i att undersöka olika typer av utbildningar.
  • Bokning av studiebesök på utbildningar du är intresserad av innan du bestämmer dig för att ansöka.
Lyckad rusta och matcha matchning

Lyckad rusta och matcha matchning

Branschkunskap

Work for you har en bred kunskap inom många olika branscher. Vår personal har varierad bakgrund och erfarenheter från olika yrkesområden som vi använder oss av i vår coachning. Vi utgår från dina önskemål och behov.

Boka gärna ett besök hos oss innan du bestämmer dig och få mer information och få svar på dina frågor av våra erfarna jobbcoacher.

Så går du tillväga

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt till Rusta och Matcha. För att få mer information kontakta din handläggare. Vill du veta mer om vad det innebär att delta i Rusta och Matcha hos oss som leverantör är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vad säger våra kunder?

Det är otroligt när man blir sedd och bemött på ett sätt som visas med respekt, och dessutom får professionell hjälp, tips och råd på vägen till arbete!

Jag tycker att min handledare fungerar bra och är en väldigt motiverad person, hon har kompetens för sitt arbete.

Blir alltid så artigt och positivt bemött av min handledare som är väldigt kompetent och trevlig!!!

Mycket kompetent personal!

Erfarna, mycket god social kompetens. Gör det lilla extra!

Engagerade personal och chefer. Professionella och väldigt hjälpsamma. Jag fick vägledning och kom in i utbildningen som jag trodde var omöjligt.

Mycket bra coach som vägleder mig samt ger mig stöttning efter mina behov. Lyssnar på mig samt hjälper mig med mina svårigheter samt att söka jobb. Har alltid känt mig välkommen.

Jag fick den hjälp och stöd som behövs för att komma in till arbetsmarknaden. Min coach är mycket hjälpsam och jag kunde alltid vända mig för att fråga och be om hjälp. Tack vare dig.

Ja, jag känner mig trygg med min rådgivare varje gång jag vill ställa en fråga.

Frågor om Rusta och Matcha

Rusta och Matcha medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

EU flagga