Företagsrådgivning

Två leeende kvinnor och en glad man tar en gruppbild

Vi identifierar och löser problem, utveckla affärsplaner, implementera nya strategier och ta beslut som leder till framgång

Vi identifierar och löser problem, utvecklar affärsplaner, implementerar nya strategier och fattar beslut som leder till framgång. Work for You finns här för att stötta arbetsmarknaden i Sverige. Vi kan bland annat hjälpa er att identifiera och lösa problem, utveckla affärsplaner, implementera nya strategier och fatta beslut som leder till framgång. Dessutom kan vi erbjuda rådgivning om hur företag kan hantera förändringar på ett effektivt sätt samt identifiera möjligheter som kan öka företagets framgång.

Företagsrådgivning kan vara en värdefull resurs för små och medelstora företag som ofta har begränsade resurser och expertis. Work for You kan ge er råd om hur ni kan dra nytta av nya teknologier och digitala plattformar för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Vi kommer dagligen i kontakt med företag som funderar kring frågor inom HR och ledarskap. Våra konsulter kan stötta er i ledarskap och arbetssätt så att ni arbetar smartare och inte hårdare.

Kontaktperson

Christian Erlandsson

christian.erlandsson@workforyou.se

070-164 28 47

Kontakta oss

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande