HR-Partner

Två leeende kvinnor och en glad man tar en gruppbild

Work for you är en professionell och mångsidig partner som erbjuder omfattande HR-lösningar till företag. 

Vi specialiserar oss på att assistera företag inom flera viktiga områden, inklusive rekrytering och bemanning, HR-frågor och strategisk företagsutveckling.

HR-Strategi

HR Strategi handlar om att utifrån organisationens övergripande mål ta ut riktning för HR arbetet. Vi identifierar åtgärder som samverkar och förstärker organisationens övergripande mål. För att framgångsrikt uppnå detta mål är det avgörande att börja med att förstå organisationens nuvarande position och identifiera det önskade målet. Denna insikt utgör grunden för att formulera strategin.

Med en genomarbetad HR-strategin som är införlivad i den övergripande affärsstrategin blir resultatet en kraftfull hävstångseffekt som driver organisationen framåt. Det är inte bara en plan för personalhantering; det är en nyckelkomponent som stärker och förbättrar hela organisationen. Genom att optimera personalresurser, utveckla talanger, främja arbetsplatsens mångfald och inkludering skapar vi en stark grund för framgång.

Coaching av chefer och medarbetare

Kompetensutveckling med riktat stöd för chefer och medarbetare är en nyckelkomponent för att nå framgång i er organisation. Genom att förstå organisationens mål och utmaningar hjälper vi chefer att utveckla sitt ledarskap och därigenom skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att må bra på jobbet och därigenom prestera bättre.

Utveckling av organisationens chefer är inte bara en investering i individuell utveckling; det är en investering i organisationens framtid. Genom att hjälpa chefer att bättre förstå och leda sina team och medarbetare att utveckla sina färdigheter och självförtroende, skapar vi en stark grund för ökad produktivitet och framgång.

Låt oss tillsammans arbeta mot att uppnå era mål och skapa en arbetsplats där varje individ kan blomstra. Vår coaching är skapad för att ge er den nödvändiga verktygslådan för att nå er fulla potential och förverkliga era visioner.

Rehabilitering och omställning

Forskning har visat att arbetsplatser som aktivt investerar i rehabiliteringsarbete och förebyggande arbetsanpassningar upplever lägre sjukfrånvaro och har medarbetare som mår bättre. En grundläggande del av arbetsgivarens skyldighet är att proaktivt förebygga att arbetsmiljön leder till ohälsa. Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetsuppgifterna efter den enskildes förutsättningar.

Vi hjälper arbetsgivare att skapa en arbetsmiljö där varje individ kan trivas och prestera sitt bästa. Ett väl utfört förebyggande arbete spar tid och resurser för organisationen och minskar risken för att anställda mår dåligt.

När du som arbetsgivare har en anställd som är sjukskriven behöver du genomföra ett rehab möte och jobba fram en rehabiliteringsplan. Vi på Work for you har lång erfarenhet av att jobba med dess frågor och hjälper er företagare med dessa frågor.

Behjälpliga med att söka anställningsstöd.

Vi hjälper er med praktiska frågor eller allmänna frågor om ni kan utnyttja anställningsstöd. I ett andra steg hjälper vi er med ansökan.

Syftet med anställningsstöd är att skapa en vinn-vinn-situation genom att hjälpa både arbetssökande och arbetsgivare. Arbetssökande får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och förvärva erfarenhet och kompetens, medan arbetsgivare kan dra nytta av ekonomiskt stöd och få tillgång till en bredare talangpool.

Kontaktperson

Anders Jönsson

anders.j@infokomp.se

072-050 25 55

Kontakta oss

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande