Språkstöd och utbildning

Två leeende kvinnor och en glad man tar en gruppbild

Vi hjälper dig som arbetsgivare att stärka språksvaga personer och därmed stärka din organisation

Språket är en väldigt viktig faktor för att medarbetare ska fungera inom sitt yrke. Work for you hjälper dig som arbetsgivare att stärka språksvaga personer och därmed stärka din organisation. Om du som företagare har yrkeskompetenta personer som hindras av bristande kunskap i svenska så finns stöd att få. Yrkeskompetens ska inte gå förlorad på grund av svårigheter i det svenska språket.

Underlättar kompetensförsörjning

Kompetens hos personer med bristande svenska kan tillvaratas och utvecklas.

Högre engagemang hos medarbetare

Organisationer som investerar i och utvecklar personalen har högre engagemang och lojalitet.

Nöjdare kunder

Med bättre språkkunskaper undviks misstag i dagliga arbetet och komunikationen med kunderna blir bättre

Kontaktperson

Stephanie Salame

stephanie.salame@infokomp.se

070-164 28 17

Kontakta oss

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande