Vi stärker arbetskraften i Sverige

Söker du jobb, söker ditt företag ny personal eller vill du utbilda dig för att komma vidare på arbetsmarknaden? Då har du kommit rätt.

Vi tror på en mänskligare arbetsmarknad där alla behövs. Genom att välja oss så bidrar du till att stärka arbetskraften i Sverige. Välkommen till Work for you!

Tjänsteområden

Bemanning/rekrytering

Är ditt företag i behov av personal kort eller lång sikt? Våra medarbetare har bred kunskap om den lokala arbetsmarknaden och lång erfarenhet av att matcha rätt person mot rätt tjänst inom flertalet branscher. Med vår erfarenhet i kombination med vår stora kompetensbank hjälper vi dig hitta rätt personal, både för bemannings- och rekryteringsuppdrag.

Vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI)

Vi erbjuder SFI för dig som behöver för att lära dig svenska språket. SFI-studierna planeras tillsammans våra lärare och kan alltid kombineras med andra studier, jobb, praktik eller andra aktiviteter. Hos oss kan du även läsa på grundläggande eller gymnasial nivå inom vuxenutbildningen. Vårt dotterbolag Infokomp erbjuder ca 190 olika kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Tolkförmedling

Work for you erbjuder tolk- och översättningstjänster för alla typer av uppdrag och språk. Vi strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet och utbildar all vår personal för att säkerställa detta innan de börjar arbeta hos oss.

Integration

På uppdrag av Arbetsförmedlingen arbetar vi med flera tjänster som riktar sig till nyanlända i Sverige. För att säkerställa att alla deltagare kan tillgodogöra sig innehållet i våra tjänster, erbjuder vi extra stöttning vid behov, exempelvis genom att ge stöd i det svenska språket (SFI). Dessutom är vi många här på Work for you som är utrikesfödda, vilket ger oss bred erfarenhet från olika kulturer.

Jobbförmedling

Vi är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Jobbförmedling är samlingsnamnet för våra tjänster som går ut på att stötta olika målgrupper in på arbetsmarknaden. Varje tjänst har utformats och anpassats för att hjälpa en specifik målgrupp.

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete och underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt kompetens. Vi erbjuder arbetsmarknadsutbildning inom flera områden, på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Rehabilitering

Inom arbetslivsinriktad rehabilitering arbetar vi med insatser för personer som varit borta från ett aktivt yrkesliv en längre tid. Det kan handla om arbetsträning, motivation, friskvård eller stöd i livsstilsfrågor – gemensamt för alla insatser är att de syftar till att personen ska komma närmare arbetsmarknaden.

Omställning

När ett företag förändras kan det uppstå behov av uppsägning och varsel av personal på grund av arbetsbrist. När personalen står inför den här typen av förändringar, hjälper vi till med anpassade omställningsprogram. För många är en hotande uppsägning eller varsel skrämmande. Vårt omställningsstöd syftar till att göra förändringsprocessen så positiv som möjligt, och ge medarbetarna inspiration och stöd till en ny yrkeskarriär.

Vill du ta snabbaste vägen till ditt nya jobb?

Kontakta oss så tittar vi på ett upplägg som passar dig!

Kontakta oss

Stöd och matchning

Vill du ta snabbaste vägen till ditt nya jobb? Vi ger dig verktygen du behöver. Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.