Våra tjänster

Två leeende kvinnor och en glad man tar en gruppbild

Rusta och matcha

I tjänsten Rusta och Matcha kommer du att få individuellt stöd för att hitta rätt väg framåt utifrån den kunskap och erfarenhet du har med dig.

Läs mer här

Yrkessvenska

Yrkessvenska är för dig som vill förbättra dina språkkunskaper i svenska för att kunna genomföra en arbetsmarknadsutbildning eller för att öka möjligheten att få eller behålla ett arbete.

Läs mer här

Introduktion till arbete

Tjänsten Introduktion till arbete är till för dig som behöver förberedelser för att komma ut i arbete. Målet är att du ska få förutsättningar för att komma ut i arbetslivet.

Läs mer här

Steg till arbete

Steg till arbete är en tjänst som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen. Leveransen sker via underleverantörer varav Work for you är en.

Läs mer här