Rekrytering och Bemanning

Två leeende kvinnor och en glad man tar en gruppbild

Vi har en effektiv och tidssparande process som gör det väldigt enkelt för dig som företagare

Rekrytering och kompetensförsörjning är kanske den största utmaningar en arbetsgivare står inför. Att rekrytera en ny medarbetare är en stor kostnad för en arbetsgivare. Vi har matchat rätt person till rätt jobb sedan 2015 och har erfarenhet av alla frågor inom kompetensförsörjning. Vi har en effektiv och tidssparande process som gör det väldigt enkelt för dig som företagare. Om du vill så fixar vi allt i rekryteringsprocessen så du kan fokusera på övriga frågor i din verksamhet. Vill du vara mer delaktig i att rekrytera så bistår vi med det du efterfrågar.

Rekrytering

Att anställa rätt medarbetare är en av de mest kritiska delarna i en verksamhet. Rekrytering är en tidskrävande process som ni med vår hjälp kan besparas. Dessutom kostar en felrekrytering mycket pengar, vilket innebär att det är smart att ta hjälp av experter.

Vi hjälper dig med hela processen, från att ta fram en behovsanalys, till att annonsera, söka och intervjua kandidater. Vi presenterar kandidater med efterfrågad kompetens och du väljer sedan själv vem du vill anställa. Tiden du sparar kan du effektivt lägga på ditt företags kärnverksamhet.

Bemanning

Arbetsbelastningen kan variera under året och därmed även behovet av personal. Tillfällen med utökat behov kan exempelvis vara vid arbetstoppar, organisationsförändringar eller föräldraledigheter. Bemanning gör er verksamhet flexibel och ni får en extra resurs under de perioder det behövs.

Vi följer kontinuerligt upp konsulten i sitt uppdrag och tar hela arbetsgivaransvaret. Självklart ansvarar Work for you även för att gällande kollektivavtal följs och för att kund som konsult är nöjda under uppdraget.

Matchning

Vi har en bred kandidatbank av deltagare via tjänsten Rusta och matcha som vi levererar i samarbete med arbetsförmedlingen. En fördel med att genomföra ett matchningsupplägg är att vi har god kännedom om dessa deltagare och hjälper till att rusta dessa mot de behov ni som företag har. Det kan exempelvis handla om språkstöd.

Kontaktperson

Christian Erlandsson

christian.erlandsson@workforyou.se

070-164 28 47

Kontakta oss

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande