Work For You Stories

Hassan

När han kom till oss på Work For You, så ansåg vi att han självklart ska arbeta inom sitt yrke, svetsare, och en handlingsplan lades upp för det.

Ibland leder våra insatser hos Work For You till fantastiska resultat, utan för den skull att det ligger specifikt inom ett visst projekt. En deltagare från Syrien blev anvisad till oss efter att ha varit i Sverige i två år. I sitt hemland har han arbetat som rörsvetsare i 10 år. Under tiden i Sverige har han endast fått möjligheten att göra en praktik i en månad som däckmontör.

En man som svetsar

Deltagaren är duktig i svenska språket, vilket har att göra med hans enorma egna drivkraft. Han förstod snabbt att hans möjligheter att lyckas i sin framtidsplanering att snabbt komma ut i arbete i Sverige, samt inom det yrke han ville arbeta inom, var att snabbt klara av SFI. Under tiden hos oss läste deltagaren parallellt på SFI C. 

När han kom till oss på Work For You, så ansåg vi att han självklart ska arbeta inom sitt yrke, svetsare, och en handlingsplan lades upp för det. 

Deltagaren hade vissa dokument med sig från sitt hemland som lämnades in för översättning, men parallellt med detta, påbörjades ett enkelt test hemma i vår integrationskonsults garage, där det fanns flera olika svetsmodeller. Konsulten kunde snabbt konstatera att deltagaren verkligen var mycket kunnig inom svetsområdet. Vi beslutade att en relativt kort yrkesbedömning skulle genomföras, den blev endast en dag på svetsfirma. 

Deltagaren fick mycket goda vitsord och bekräftelse på att han var mycket kunnig i svetsteknik, samt ett mycket fint intyg på detta.  Via goda kontakter som vi har med svetsföretag i regionen, framkom att det fanns företag som skulle expandera, samt anställa den bästa kompetensen som fanns att tillgå. 

Med det goda bakgrundsarbetet som vi hade genomfört, genomfördes en intervju med deltagaren, VD för företaget, samt WFY integrationskonsult. Därefter påbörjades en anställning i form av Instegsjobb. 

Vi på Work For You , har återigen, med gemensamma krafter lyckats med en ”perfect match” = en mycket nöjd och glad deltagare, samt en mycket nöjd och glad arbetsgivare, som fick sina behov tillgodosedda via oss.