Steg till arbete

Två unga glada kvinnor hälsar på varann

Har du en funktionsnedsättning eller hälsoproblem som påverkar din förmåga att utföra arbete eller studier?

Steg till arbete är en tjänst som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen. Leveransen sker via underleverantörer varav Work for you är en. Tillsammans med oss kartlägger vi eventuella hinder som påverkar din arbetsförmåga och undanröjer dessa.

Vi stärker dina styrkor så att du kan nå målet om en anställning eller studier. Det finns flexibilitet i deltagandet, där du kan välja att delta på heltid eller deltid. Om du på grund av hälsoproblem eller funktionsnedsättningar inte kan arbeta på heltid, finns möjlighet att delta på deltid. Det är också möjligt att kombinera Steg till arbete med svenska för invandrare (sfi)-studier. Vissa aktiviteter kan dessutom erbjuda extra stöd inom språkområdet.

Vem kan få steg till arbete?

Steg till arbete vänder sig till personer med funktionsnedsättningar eller hälsoproblem som påverkar deras förmåga i arbetslivet eller i studier. För att delta i programmet krävs att du är registrerad hos Arbetsförmedlingen

Vad får jag för ersättning?

När du deltar i Steg till arbete deltar du i ett arbetsmarknadspolitiskt program, och du har möjlighet att ansöka om ersättning genom Försäkringskassan. Titta in på deras sida för att få guidning om hur ersättningen fungerar och vilken ersättning som passar just din situation.

Hur anmäler jag mig till steg till arbetet?

Du behöver vara inskriven på arbetsförmedlingen för att gå Steg till arbete. Kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

Steg till arbetes olika delar

1: Kartlägga behov

Om arbetsförmedlingen har bedömt att Steg till arbete kan vara en passande stödåtgärd för dig, kommer vi genomföra en utvärdering för att fastställa vilket stöd du behöver, vilket kommer att ligga till grund för kartläggning av hur vi jobbar vidare för att stötta dig.

2: Kartlägga resurser och stödbehov

Om det visar sig att du behöver delta i Del 2, kommer du att delta i olika aktiviteter hos oss. Syftet är att utröna vilka kompetenser du behöver utveckla och förstärka för att kunna arbeta eller studera. Tillsammans kommer vi få en ökad förståelse för dina förmågor och begränsningar i olika arbetsmiljöer. Med denna förståelse kan vi identifiera eventuella anpassningar på arbetsplatsen som kan underlätta för dig.

3: Stärka och utveckla

I Del 3 kommer du att få rådgivning och stöd för att förbättra och utveckla din förmåga att arbeta eller studera. Under denna del av Steg till arbete kommer du få arbetspröva. Målet är att hjälpa dig att hitta ett arbete som är i linje med dina förmågor och önskemål.

4: Hitta arbetsplats

I det sista steget av steg till arbete hjälper vi dig att hitta ett arbete eller en utbildning som passar dig. Vi hjälper till att hitta och prova lämpliga arbetsgivare. Målet är att du ska få en anställning eller börja en utbildning.

Har du några tankar och frågor?

Kontakta Susanne Sköld

susanne.skold@workforyou.se
073-525 11 22