Introduktion till arbete

Två unga glada kvinnor hälsar på varann

Förberedelse inför återgång till arbetslivet

Tjänsten Introduktion till arbete är till för dig som behöver förberedelser för att komma ut i arbete. Tjänsten består av tre delar och tillsammans kommer vi fram till vad som passar dig, din situation och dina önskemål. Målet är att du ska få förutsättningar för att komma ut i arbetslivet.

Vi kommer att tillsammans kartlägga och synliggöra din kompetens, dina förutsättningar och dina intressen i arbetslivet. Utifrån detta är målet att identifiera nästa möjliga steg för dig och hitta en arbetsprövningsplats där du får pröva att utföra arbetsuppgifter i en tänkt kommande roll. Under hela tjänsten får du stöd av en personlig arbetskonsulent som följer dig i alla steg, samt får stöd i att hitta en hälsosam hållbar livsstil och verktyg för att komma igenom eventuella utmaningar och hinder.

Kartläggning

  • Information om tjänstens upplägg, innehåll och mål.
  • Planering av vad tjänsten ska innehålla och hur den ska anpassas för att passa just dig.
  • Kartläggning av din kompetens, dina förutsättningar och intressen.

Orientering inför arbete

  • Vägledning mot och identifiering av lämpligt arbete och möjliga arbetsuppgifter.
  • Kunskap om arbetsmarknaden, arbetsliv och studier.
  • Studiebesök inom relevanta branscher.

Arbetsprövning

  • Utveckla jobbsökarkompetens.
  • Utveckla datakunskaper.
  • Arbetsprövning på en arbetsplats eller flera arbetsplatser.

Omfattning

Du kan delta i tjänsten upp till ett år. I samråd med Arbetsförmedlingen kommer vi tillsammans fram till tiden i tjänsten för dig och vilka delar som passar dig att delta i.

Så går du tillväga

Din handläggare på Arbetsförmedlingen beslutar om Introduktion till arbete är rätt tjänst för dig. Därefter blir du inbjuden till ett första möte med oss och Arbetsförmedlingen för att tillsammans ta fram en första planering för din tid i tjänsten.