Work for you
– Ditt val, vårt uppdrag!

Söker du jobb, söker ditt företag ny personal eller vill du utbilda dig för att komma vidare på arbetsmarknaden? Då har du kommit rätt. Vi tror på en mänskligare arbetsmarknad där alla behövs. Välkommen till Work for you!

Arbetsmarknads­utbildning för personer med synned­sättning

Arbetsmarknads­utbildning för synsvaga

I Arbetsmarknads­utbildning för personer med synnedsättning hos Work for you jobbar vi i fyra moduler för att förbereda dig för ett kommande arbetsliv. Målgruppen är personer med synnedsättning som är arbetssökande alternativt riskerar att bli arbetslösa.

Syftet är att du efter genomförd utbildning ska få anställning, vidareutbilda dig inom till exempel Komvux, Yrkeshögskolan, eller av Arbetsförmedlingen upphandlad yrkesinriktning. Alternativt starta ett företag som egenföretagare, eller tillsammans med andra till exempel i form av sociala arbetskooperativ.

Innehåll

Utbildningen är indelad två delar. Den första delen är av förberedande karaktär och innehåller moment för att kartlägga dina behov och förutsättningar samt göra nödvändiga grundläggande insatser. I del två ligger fokus på arbetsmarknadsutbildning och du får då genomgå arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt anställningsförberedande lärande på APL-plats.

Del 1 - Förberedande utbildning

 Personlig inventering - ca 4 veckor

Information om utbildningens innehåll, upplägg och genomförande. Inventering, kartläggning och dokumentering av utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenheter, språkkunskaper, intressen samt andra kompetenser.

 Förberedande och orienterande insatser - ca 16 veckor

Arbetslivsorientering och studieorientering. Aktiverande, motiverande och bearbetande insatser. Praktik och jobbsökaraktiviteter. Framtagning av arbetsplats.

Del 2 - Arbetsmarknads­utbildning

 Arbetsplatsförlagt lärande - ca 14 veckor

Praktisk arbetslivserfarenhet genom APL, på en eller flera arbetsplatser.

 Anställningsförberedande lärande - ca 12 veckor

Vi övar oss tillsammans så att du känner dig förberedd inför din anställningsintervju.

Omfattning

Den totala tiden i utbildningen kan variera utifrån det individuella behovet.

Så går du tillväga

Om du har en synnedsättning och har behov av vägledning samt stöd och hjälp för att hitta ett lämpligt arbete – kontakta Arbetsförmedlingen och fråga om denna utbildning. Om det blir aktuellt så skickar vi en inbjudan till dig. Tillsammans gör vi upp en planering med ett anpassat innehåll efter dina behov.

Jobba hos oss Här finns vi Kontakta oss

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.